Створення: 20.08.2013

Повідомлення про проведення загальних зборів – 15/10/2013

Публічне акціонерне товариство «Волна” скликає загальні збори акціонерів 15.10.2013 р. о 10.00 за адресою: Херсонська обл., м.Генічеськ, вул.Леніна, 58, з таким порядком денним:

  1. Звіт про результати діяльності за 2012р.
  2. Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревкомісії.
  3. Затвердження результатів діяльності, балансу товариства і розподілу прибутку за 2012р.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 09.10.13.

З матеріалами зборів можна ознайомитись у робочий час за адресою товариства, звернувшись до приймальні.

Реєстрація учасників зборів 15.10.13 з 08.30 до 09.50 за зазначеною адресою. При собі мати паспорт, довіреним особам – паспорт та довіреність.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.) (період звітн./поперед.):

Усього активів 8960/10452.

Основні засоби 6687/6935.

Запаси  1724/3302.

Сумарна дебіторська заборгованість 169/178.

Грошові кошти та їх еквіваленти 344/348.

Нерозподілений прибуток 16/102.

Власний капітал 7410/10452.

Статутний капітал 1630/1630.

Поточні зобов’язання 1550/548.

Чистий прибуток 16/102.

Середньорічна кількість акцій (шт.) 1630000/1630000.

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 53/70.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі Відомості НКЦПФР № 155(1659) від 20.08.13.