Створення: 26.03.2015

Повідомлення про проведення загальних зборів – 30/04/2015

Публічне акціонерне товариство «Волна” скликає загальні збори акціонерів 30.04.2015р. о 11.00 за адресою товариства: Херсонська обл., м.Генічеськ, вул.Леніна, 58, актова зала, з таким порядком денним:

 1. Обрання лічильної комісії.
 2. Звіт про результати діяльності за 2014р.
 3. Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревкомісії.
 4. Затвердження результатів діяльності, балансу і розподілу прибутку (порядку покриття збитків) за 2014р.
 5. Переобрання органів управління товариства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 24.04.15.

З матеріалами зборів можна ознайомитись у робочий час, звернувшись у приймальні до Полікарпова П.М.

Реєстрація учасників зборів 30.04.15 з 10.30 до 10.50 за адресою їх проведення. При собі мати паспорт, довіреним особам – паспорт та довіреність.

Основні показники фін-госп діяльності (тис. грн.) (2014/2013):

 • Усього активів 7414/7414.
 • Основні засоби 5605/5846.
 • Запаси 1615/1372.
 • Сумарна дбт заборгованість 57/55.
 • Грошові кошти 1/109.
 • Власний капітал 4658/6790.
 • Статутний капітал 1630/1630.
 • Нерозподілений прибуток 22/26.
 • Поточні зобов’язання 1112/624.
 • Прибуток на акцію (грн) 0.01/0.006.
 • Кількість акцій 1630000/1630000.
 • Чисельність працівників 29/36.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі Відомості НКЦПФР № 58(2062) від 26.03.15.