Створення: 14.05.2014

Повідомлення про проведення загальних зборів – 20/06/2014

Публічне акціонерне товариство «Волна” скликає загальні збори акціонерів 20.06.2014р. о 10.00 за адресою: Херсонська обл., м.Генічеськ, вул.Леніна, 58, актова зала з таким порядком денним:

 1. Обрання лічильної комісії.
 2. Звіт про результати діяльності за 2013р.
 3. Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревкомісії.
 4. Затвердження результатів діяльності, балансу і розподілу прибутку за 2013р.
 5. Переобрання наглядової ради та ревкомісії.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 16.06.14.

З матеріалами зборів можна ознайомитись у робочий час за адресою товариства, звернувшись у приймальню до юрисконсульта Поповой О.В.

Реєстрація учасників зборів 20.06.14 з 08.50 до 09.50 за зазначеною адресою. При собі мати паспорт, довіреним особам – паспорт та довіреність.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.) (2013р./2012р.):

 • Усього активів 7414/8960.
 • Основні 5846/6723.
 • Запаси 1372/1429.
 • Сумарна дебіторська заборгованість 55/169.
 • Грошові кошти та їх еквіваленти 109/344.
 • Власний капітал 6790/74100.
 • Статутний капітал 1630/1630.
 • Нерозподілений прибуток 26/16.
 • Поточні зобов’язання 624/1550.
 • Прибуток на акцію (грн) 0.006/0.001.
 • Кількість акцій 1630000/1630000.
 • Чисельність працівників 36/53.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі Відомості НКЦПФР № 89(1842) від 14.05.2014р.