Створення: 01.07.2015

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента – 30/06/2015

 • Рiшенням загальних зборiв вiд 30.06.2015 звiльнена голова наглядової ради Дубаневич Неля Iванiвна, акцiями не володiє, перебувала на посадi з 20.06.2014. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
 • Рiшенням загальних зборiв вiд 30.06.2015 звiльнена член наглядової ради Попова Тетяна Феодосiївна, акцiями не володiє, перебувала на посадi з 20.06.2014. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
 • Рiшенням загальних зборiв вiд 30.06.2015 звiльнений голова ревiзiйної комiсiї Покась Юрiй Олексiйович, акцiями не володiє, перебував на посадi з 20.06.2014. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
 • Рiшенням загальних зборiв вiд 30.06.2015 звiльнена член ревiзiйної комiсiї Загiнай Надiя Петрiвна, акцiями не володiє, перебувала на посадi з 20.06.2014. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
 • Рiшенням загальних зборiв вiд 30.06.2015 обрана головою наглядової ради термiном на три роки Анастасова Тетяна Миколаївна, володiє 47,91% акцiй в статутному капiталi, попередня посада приватний пiдприємець. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
 • Рiшенням загальних зборiв вiд 30.06.2015 обраний членом наглядової ради термiном на три роки Анастасов Вiктор Климентiйович, акцiями не володiє, попередня посада тимчасово не працює. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
 • Рiшенням загальних зборiв вiд 30.06.2015 обрана головою ревiзiйної комiсiї термiном на три роки Рибалкiна Олена Вiкторiвна, акцiями не володiє, попередня посада головбух СТ «ГСТ «Нова кооперацiя». Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
 • Рiшенням загальних зборiв вiд 30.06.2015 обрана членом ревiзiйної комiсiї термiном на три роки Тропiна Марiя Олександрiвна, акцiями не володiє, попередня посада старший касир СТ «ГСТ «Нова кооперацiя». Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
 • Рiшенням загальних зборiв вiд 30.06.2015 обраний термiном до переобрання Генеральний директор Полiкарпов Пилип Миколайович, акцiями не володiє, попередня посада голова правлiння СТ «ГСТ «Нова кооперацiя». Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
 • Рiшенням загальних зборiв вiд 30.06.2015 обраний термiном до переобрання член дирекцiї Кузьмiн Валерiй Анатолiйович, акцiями не володiє, попередня посада начальник юридичного вiддiлу ТОВ «Кратос та Фемiда». Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
 • Рiшенням загальних зборiв вiд 30.06.2015 обраний термiном до переобрання член дирекцiї Яворський Микола Вiкторович, акцiями не володiє, попередня посада член дирекцiї. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.