Створення: 26.09.2017

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента – 26/09/2017

Рiшенням загальних зборiв вiд 26.09.2017р. припинено повноваження генерального директора ПАТ «Волна» Величко Iвана Сергiйовича, акцiями не володiє, перебував на посадi з 14.09.2016р. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
Рiшенням загальних зборiв вiд 26.09.2017р. припинено повноваження члена дирекцiї ПАТ «Волна» Дубаневич Нелi Iванiвни, акцiями не володiє, перебувала на посадi з 14.09.2016р. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
Рiшенням загальних зборiв вiд 26.09.2017р. припинено повноваження члена дирекцiї ПАТ «Волна» Яворського Миколи Вiкторовича, акцiями не володiє, перебувала на посадi з 14.09.2016р. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
Рiшенням загальних зборiв вiд 26.09.2017р. обраний термiном до переобрання генеральний директор ПрАТ «Волна» Величко Iван Сергiйович, акцiями не володiє, попередня посада генеральний директор. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Рiшенням загальних зборiв вiд 26.09.2017р. обраний термiном до переобрання член дирекцiї ПрАТ «Волна» Яворський Микола Вiкторович, акцiями не володiє, попередня посада член дирекцiї. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Рiшенням загальних зборiв вiд 26.09.2017р. обрана термiном до переобрання член дирекцiї ПрАТ «Волна» Дубаневич Неля Iванiвна, акцiями не володiє, попередня посада член дирекцiї. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Рiшенням загальних зборiв вiд 26.09.2017р. припинено повноваження голови наглядової ради ПАТ «Волна» Анастасовой Тетяни Миколаївни, володiє 54,8% акцiй в статутному капiталi, перебувала на посадi з 30.06.2015р. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
Рiшенням загальних зборiв вiд 26.09.2017р. припинено повноваження члена наглядової ради ПАТ «Волна» Анастасова Вiктора Климентiйовича, акцiями не володiє, перебував на посадi з 30.06.2015р. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
Рiшенням загальних зборiв вiд 26.09.2017р. припинено повноваження голови ревiзiйної комiсiї ПАТ «Волна» Рибалкiной Олени Вiкторiвни, акцiями не володiє, перебувала на посадi з 30.06.2015р. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
Рiшенням загальних зборiв вiд 26.09.2017р. припинено повноваження члена ревiзiйної комiсiї ПАТ «Волна» Тропiной Марiї Олександрiвни, акцiями не володiє, перебувала на посадi з 30.06.2015р. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
Рiшенням загальних зборiв вiд 26.09.2017р. обрана термiном на три роки голова наглядової ради ПрАТ «Волна» Анастасова Тетяна Миколаївна, володiє 54,8% акцiй в статутному капiталi, попередня посада голова наглядової ради. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Рiшенням загальних зборiв вiд 26.09.2017р. обраний термiном на три роки член наглядової ради ПрАТ «Волна» Анастасов Вiктор Климентiйович, акцiями не володiє, попередня посада член наглядової ради. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
«Рiшенням загальних зборiв вiд 26.09.2017р. обраний термiном на три роки голова ревiзiйної комiсiї ПрАТ «Волна» Антипенко Артем Дмитрович, акцiями не володiє, попередня посада начальник охорони. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Рiшенням загальних зборiв вiд 26.09.2017р. обрана термiном на три роки член ревiзiйної комiсiї ПрАТ «Волна» Сакун Ольга Анатолiївна, акцiями не володiє, попередня посада начальник вiддiлу кадрiв. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.