Створення: 20.06.2014

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента – 20/06/2014

Рiшенням загальних зборiв вiд 20.06.2014:

 • звiльнений голова наглядової ради Алiмов Володимир Iванович, володiє 0.48% акцiй в статутному капiталi, перебував на посадi з 02.04.2011. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
 • звiльнена член наглядової ради Придворова Тетяна Iванiвна, акцiями не володiє, перебувала на посадi з 02.04.2011. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
 • звiльнена член наглядової ради Попова Тетяна Феодосiївна, володiє 0.01% акцiй в статутному капiталi, перебувала на посадi з 02.04.2011. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
 • звiльнений член наглядової ради Усов Сергiй Станiславович, володiє 0.09% акцiй в статутному капiталi, перебував на посадi з 02.04.2011. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
 • звiльнена член наглядової ради Керейник Наталя Михайлiвна, акцiями не володiє, перебувала на посадi з 02.04.2011. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
 • звiльнений голова ревiзiйної комiсiї Щепанський Михайло Федорович, володiє 0.35% акцiй в статутному капiталi, перебував на посадi з 02.04.2011. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
 • звiльнений член ревiзiйної комiсiї Покась Юрiй Олексiйович, володiє 0.12% акцiй, перебував на посадi з 02.04.2011. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
 • звiльнена член ревiзiйної комiсiї Загiнай Надiя Петрiвна, володiє 0.2% акцiй в статутному капiталi, перебувала на посадi з 02.04.2011. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
 • обрана головою наглядової ради термiном на три роки Дубаневич Неля Iванiвна, володiє 0.18% акцiй в статутному капiталi, попередня посада завскладом. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
 • обрана членом наглядової ради термiном на три роки Попова Тетяна Феодосiївна, володiє 0.01% акцiй в статутному капiталi, попередня посада член. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
 • обраний головою ревiзiйної комiсiї термiном на три роки Покась Юрiй Олексiйович, володiє 0.12% акцiй в статутному капiталi, попередня посада член ревiзiйної комiсiї. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
 • обрана головою ревiзiйної комiсiї термiном на три роки Загiнай Надiя Петрiвна, володiє 0.2% акцiй в статутному капiталi, попередня посада член ревiзiйної комiсiї. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.