Створення: 14.09.2016

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента – 14/09/2016

Рiшенням загальних зборiв вiд 14.09.2016 припинено повноваження в.о. генерального директора Величко Iван Сергiйович, акцiями не володiє, перебував на посадi з 01.07.2016. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
Рiшенням загальних зборiв вiд 14.09.2016 припинено повноваження члена дирекцiї Кузьмiна Валерiя Анатолiйовича, акцiями не володiє, перебував на посадi з 30.06.2015. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
Рiшенням загальних зборiв вiд 14.09.2016 припинено повноваження члена дирекцiї Яворського Миколи Вiкторовича акцiями не володiє, перебував на посадi з 30.06.2015. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
Рiшенням загальних зборiв вiд 14.09.2016 обраний до переобрання генеральний директор Величко Iван Сергiйович, попередня посада в.о. генерального директора, акцiями не володiє. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Рiшенням загальних зборiв вiд 14.09.2016 обраний до переобрання член дирекцiї Яворський Микола Вiкторович, попередня посада член дирекцiї, акцiями не володiє. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Рiшенням загальних зборiв вiд 14.09.2016 обрана до переобрання член дирекцiї Дубаневич Неля Iванiвна, попередня посада завскладу ПММ, володiє 0,18% акцiй. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.