Створення: 04.04.2013

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента – 03/04/2013

Наказом директора від 03.04.13: звiльнена головбух Захарченко Ніна Іванівна, володіє 0,29% акцій, перебувала на посадi з 21.05.98; призначена на невизначений термін в.о.головбуха Пржемоцька Юлія Олександрівна, акцiями не володiє, попередня посада головний економіст. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Гендиректор Попов Віктор Миколайович.