Створення: 04.07.2016

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента – 01/07/2016

Рiшенням наглядової ради вiд 01.07.2016 звiльнений генеральний директор Полiкарпов Пилип Миколайович, акцiями не володiє, перебував на посадi з 30.06.2015. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
Рiшенням наглядової ради вiд 01.07.2016 призначений до найближчих загальних зборiв в.о. генерального директора Величко Iван Сергiйович, акцiями не володiє, попередня посада головний агроном ТОВ «Агростеп». Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.